Боравак у природи је важан и неопходан за децу како би се здраво и правилно развијала. Како би децу од најранијег узраста упознали са природом и свим чарима које она носи у себи стручни тим САРС-а већ 12 година уназад реализује излете и рекреативне наставе за децу предшколског узраста са богатим спортско-рекреативним садржајима.

Циљеви ових догађаја су популаризација спорта и рекреације код деце предшколског узраста и њихово активно укључивање у спортске активности.
Овај програм се реализује у оквиру пројекта „Игром упознајемо природу“.