Београдски Савез за предшколски спорт и физичко васпитање –БСПС основан је 2012.год., са циљем развоја физичког васпитања и спорта код деце предшколског узраста на тероотирији Града Београд.

Активности Савеза су усмерене на организацију и реализацију многобројних спортско-едукативних манифестација усмерених ка промоцији и омасовљавању спорта код деце предшколског узраста.

Циљ Савеза је постављање јединственог система рада, вредновања, праћења и оспособљавање кадрова који раде са децом предшколског узраста на нивоу града Београда, са све крајњим циљем да се деци пружи могућност за редовно и органозовано вежбање, што је и усклађено са стратегијом националног савеза – Савеза за предшколски спорт и физичко васпитање Србије.

Контакт: predskolskisport@yahoo.com