Предшколско физичко васпитање је прва карика у дугом ланцу васпитно-образовног система и као таква је веома важна за постављање здравих темеља свеобухватног васпитања генерација а несразмерно томе је била најзапостављеније од стране друштва и система. Схвативши тај проблем и значај развијања физичког васпитања деце предшколског узраста основан је Савез за предшколски спорт и физичко васпитање Србије. Постоји низ проблема у пракси са којима се предшколски спорт сусреће – од недовољне свести о важности његовог постојања, преко недовољно стручно обучених лица која раде са децом у том узрасту све до материјалних ставки као што су немање просторних услова, адекватне опреме и реквизита. Савез је за својих једанаест година постојања успео многе ствари да покрене на боље, да пробуди свест прво код стручњака физичке културе и државних институција а потом и код родитеља и васпитача, да осмисли и реализује многобројне пројекте и манифестације за децу предшколског узраста и да покрене стручно оспособљавање за тренере предшколског спорта. Наравно, крајњи циљеви су много већи, а то је да се пружи могућност сваком предшколцу у Србији да редовно и организовано вежба уз стручно обучене тренере и васпитаче.

Оснивање Савеза за предшколски спорт и физичко васпитање Србије се јавило као нужна потреба још 2010. године којем је претходило дванаестогодишње искуство оснивача, на челу са данашњим председником Савеза Гораном Вјештицом, у раду са децом кроз различите спортске клубове и спортска удружења. Основна идеја оснивања Савеза је било увођење системског рада са децом предшколског узраста који до тада није постојао, као и повезивање спортских клубова и удружења који раде са том популацијом који су на тај начин добили своју институцију која заступа њихове интересе у државним органима попут Министарства омладине и спорта, Спортског савеза Србије и др.

Циљ оснивања Савеза за предшколски спорт и физичко васпитање Србије је развој посебно осмишљених програма за предшколски узраст – децу 4-7 година старости, и постављање јединственог система рада, вредновања, праћења, едукације и осопособљавање кадрова. Знајући да је ово веома осетљив узраст и да се деца по први пут сусрећу са многим моторним радњама и вештинама, да стичу прва и основна спортска умећа, јако је важно да са тим узрастом ради стручан и оспособљен кадар на чему Савез од свог првог дана оснивања интензивно ради.

Први задаци Савеза су били усмерени ка подизању свести о важности системског рада са децом предшколског узраста (4-7 година), па су тако и прве активности биле највише једнодневног карактера али су се чешће реализовале како би досегнули до сваког родитеља, тренера, клуба. Како смо будили свест и приближавали људима важност физичке активности намење деци, тако су и наше активности и програми мењали свој облик и обим – из једнодневних манифестација прерастали су у програме који су трајали више месеци са циљем да се са децом предшколског узраста системски ради, да имају редовно, организовано и стручно вођено физичко вежбање 2-3 пута недељно. Тако је Савез од 2013. године почео да спроводи националне пројекте који се реализују током целе године: ВЕЖБАЈ ПРАВО БУДИ ЗДРАВО, ЗАПЛИВАЈМО ПРЕ ШКОЛЕ, БУДИ И ТИ СКИЈАШ, МОМЕНАТ ЈЕ САД КЛИЗАЈ МЛАД, ПЛЕС У ВРТИЋЕ И ШКОЛЕ ДЕЦА ТО ВОЛЕ, ИГРОМ УПОЗНАЈЕМО ПРИРОДУ…

Почетне идеје Савеза су биле да се све активности реализују у циљу промоције физичког вежбања најмлађих, и анимације њихових родитеља као кључне карике у стицању здравих навика код деце, раде кроз спортску анимацију која је најближа деци и родитељима који нису у систему спорта, тачније обичном грађанству, из разлога што су све те активности здравственог а не такмичарског карактера. Када је пракса показала неопходност редовног физичког вежбања код деце предшколског узраста, ми смо почели своје програме да усклађујемо са потребама деце и усавршавамо их да буду циљано намењени деци узраста 4-7 година, па се тако и назив савеза мењао и пратио програме да бисмо на крају ускладили назив савеза са Законом о спорту и Спортским савезом Србије.

Савез за предшколски спорт Србије од 2012. године почиње са оснивањем савеза на градским нивоима, па је тако 2012. год. основан Београдски савез за предшколски спорт и физичко васпитање, Панчевачки савез за предшколски спорт…

На иницијативу и предлог Савеза за предшколски спорт и физичко васпитање Србије, новим законом о спорту из 2016. године први пут је препозната област спорта намењена деци предшколског узраста.

Савез за предшколски спорт Србије је 2018. год. постао члан Спортског савеза Србије, а такође смо и чланица Светске асоцијације за спорт и културу – ISCA од 2011. год.